Energioptimering av din fastighet är mer aktuellt än någonsin. Ur en energisynvinkel är kompositfönster att föredra framför träfönster. Kompositfönstren har flera fördelar när det gäller energiåtgång och energioptimering i jämförelse med traditionella fönster som tillverkas av trä. 

Kompositfönster har högre isoleringsförmåga

Detta på grund av deras högre isoleringsförmåga. Kompositfönster är gjorda av ett material som ger dem styrka och hållbarhet samtidigt som de har en hög isoleringsförmåga. Detta innebär att de håller kylan ute och värmen inne på ett effektivt sätt, vilket kan bidra till att minska energiförbrukningen i en byggnad. Mindre energi behövs för att värma upp huset under kallare månader och står emot värme under sommaren, vilket i sin tur kan leda till lägre energikostnader.

Anpassningsbara fönster ger energioptimering

Kompositfönster kan anpassas efter specifika behov när det gäller isolering. Dessutom har de vanligen flera lufttäta förseglingar och tätningar runt fönsterkarmen och glaset, vilket minimerar risken för luftläckage. Detta innebär att det blir svårare för kall luft att tränga in och varm luft att lämna huset. Det här ger en stabil inomhustemperatur och mindre behov av att justera uppvärmningssystemet.

Vi gör energioptimering för industri också. Ta kontakt med oss här.

Vi är certifierade genom Sunda Hus & Byggvarubedömningen

Här kan du läsa mer om hur Sunda Hus & Byggvarubedömningen certifierar sina företag och hur vi blivit certifierade.