Fönsterbyte, Hudiksvalls­bostäder

Projekt: Byte av fönster på fastigheterna Blockvägen 23 & 25 från trä till PVC-fönster.

Vi på Hudiksvallbostäder AB har nu under några år börjat med att byta ut våra fönster till PVC-fönster istället för att plåtbekläda våra äldre fönster. Vi tycker att detta är mer kostnadseffektivt om man lägger in parametrar med energiförbrukning, underhållskrav, ljudkrav ” tystare miljö inne i lägenheterna ” och kalldrag, alla dessa parametrar blir väsentligt mycket bättre vid byte till nya fönster.

I detta projekt som upphandlades enligt LOU var det Grundels montage (Amberline Partner som UE material) som vann upphandlingen utifrån uppsatta utvärderingsgrunder.

Vi har tycker att Grundels tillsamman med UE har skött projektet väl och tidsplan och arbetsmiljökraven har följts.

Kommunikationen ifrån Grundels” som utförde montaget ” till våra hyresgäster var bra, klara besked när och var arbetet skull utföras i deras lägenhet.

När besiktningen utfördes tyckte jag som representant ifrån beställaren att Grundells representant ” Arbetsledaren” var lite stressad och skulle iväg på annat. Detta tycker jag skall beaktas och att man tar med sig detta till nästa projekt. Kvaliteten på montagearbetena var hög, få punkter att anmärka på i besiktningsprotokollet. Dessa punkter rättades snabbt till.

När projektet var klart så gjordes en skötselgenomgång av monterade fönster till Hudiksvallbostäders husvärdar.

Anders Karelius

Projektledare